Търсене

Стерна консулт е специализирана компания, предоставяща услуги в областта на околната среда и биоразнообразието.

Прилагаме опита и най-добрите практики на различни международни партньори и притежаваме мрежа от асоциирани експерти в различни сектори и области.
Разбери повече за Стерна консулт

Актуално

Успешни проекти

За нас е важно да предложим на клиента най-доброто решение и да реализираме заедно неговата идея, постигайки взаимно удовлетворение от добре свършената работа.
Плана Хайтс

Плана Хайтс

View
Видео: План за управление на ПП Българка

Видео: План за управление на ПП Българка

View
Изготвяне на План за управление на Природен парк „Българка“

Изготвяне на План за управление на Природен парк „Българка“

View
Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Еurotestudo hermanni

Консервационни дейности за опазване на двата вида сухоземни костенурки Testudo graeca и Еurotestudo hermanni

View
Изготвяне на Доклад за екологична оценка и Оценка за съвместимостта

Изготвяне на Доклад за екологична оценка и Оценка за съвместимостта

View
Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на инвестиционно предложение „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република България“

Изготвяне на Доклад за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони на инвестиционно предложение „Преносен газопровод Южен поток на територията на Република България“

View