Търсене

Няколко думи за нас

Стерна консулт е специализирана компания предоставяща услуги на бизнеса, общини и държавни институции в сектора биоразнообразие и околна среда и услуги по изготвянето и управлението на проектни предложения.
 
Ние сме експерти в изготвянето на  Екологични оценки (ЕО), ОВОС, Оценки за съвместимост с НАТУРА 2000, анализи, проучвания, мониторинг, изготвяне на планове за управление, възстановителни дейности, експерти сме в екологичното законодателство, притежаваме опит в управлението и реализирането на инвестиционни проекти и др.

Стерна прилага иновативни подходи при изпълнение и управление на услугите, които предлага и въвежда най-съвременните методи и технологии за изпълнение на проектите, дейностите и задачите (ГИС, сателитни данни, дронове, фотокапани и др. )

Ние сме доказали своята ефективност при сформиране, координиране и ръководство на големи консултантски екипи (с над 50 участника) и теренни проучвания при изпълнение на различни услуги, в това число международни проекти.


Ръководството и експертите ни притежават опит  и квалификация придобити в конкретната работа от средата на 90-те години с много и различни авторитетни финансиращи международни и национални институции и организации като Европейската комисия, Световна банка, Глобалния екологичен фонд, Програмата за развитие на обединените нации, Американската агенция за международно развитие, структурните фондове на ЕС и др.  
 

За нас е важно да предложим на клиента най-доброто решение и да реализираме заедно неговата идея, постигайки взаимно удовлетворение от добре свършената работа. 


Защо да изберете нас?

 • Защото сме изпълнявали собствени проекти и знаем как е от другата страна
 • Защото лично сме носили отговорността за похарчването на всеки един лев
 • Защото сме професионалисти
 • Защото за нас всеки клиент е важен и специален
 • Защото се борим за добрите идеи
 • Защото сме креативни и носим идеите на новото
 • Защото ценим времето и качеството
 • Защото обръщаме внимание и на детайлите
 • Защото търсим нови възможности
 • Защото се стремим непрекъснато да повишаваме квалификацията си
 • Защото за нас е важно доверието и партньорството