Търсене

Няколко думи за нас


Стерна консулт е специализирана компания, предоставяща услуги в областта на изготвянето и управлението на проектни предложения и дейности и услуги в сектора на околната среда. 

Ние сме екип, който работи в сектора за управление и изготвяне на проекти от средата на 90-те години. Нашата експертиза и квалификация са придобити в конкретната работа с много и различни авторитетни финансиращи международни и национални институции и организации като Европейската комисия, Световна банка, Глобалния екологичен фонд, Програмата за развитие на обединените нации, Американската агенция за международно развитие, структурните фондове на ЕС и др. 
 
Прилагаме опита и най-добрите практики на различни международни партньори и притежаваме мрежа от асоциирани експерти в различни сектори и области. Сред членовете на екипа са одобрени експерти оценители и консултанти към различни програми на ЕС. 
 
Предоставяме услуги за бизнеса, публичните институции и неправителствените организации по управление на проекти във всички фази от проектния цикъл - подготовка, реализация, мониторинг и отчитане. 
Друг фокус на нашата работа са услугите в сферата на околната среда за фирми, публични иституции и физически лица: изготвяне на оценки, анализи, доклади, планове за управление на защитени природни територии, програми за мониторинг на води, становища и др. 

За нас е важно да предложим на клиента най-доброто решение и да реализираме заедно неговата идея, постигайки взаимно удовлетворение от добре свършената работа. 


Защо да изберете нас?

 • Защото сме изпълнявали собствени проекти и знаем как е от другата страна
 • Защото лично сме носили отговорността за похарчването на всеки един лев
 • Защото сме професионалисти
 • Защото за нас всеки клиент е специален
 • Защото се борим за добрите идеи
 • Защото сме креативни и носим идеите на новото
 • Защото ценим времето и качеството
 • Защото обръщаме внимание на детайлите
 • Защото търсим нови възможности
 • Защото се стремим непрекъснато да повишаваме квалификацията си
 • Защото за нас е важно доверието и партньорството